Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 7 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 5 NĂM 2023

Vào lúc 18g00 ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân Phường 7 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị nhân tháng tháng 5 năm 2023 với chủ đề: Tiếp tục thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước.

Hội nghị có sự tham dự của ông Hoàng Anh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, ông Lê Minh Truyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, bà Trần Thị Thanh Hương, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và đại diện Công an phường, cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận, Ban điều hành 05 Khu phố, 61 Tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường.

(Ông Lê Minh Truyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và bà Trần Thị Thanh Hương, Đảng ủy viên, Chủ tịch UB.MTTQVN phường
đồng chủ trì Hội nghị nhân dân tháng 5 năm 2023)

Ông Lê Minh Truyền đã thông tin đến toàn thể hội nghị tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và một số mục tiêu mà Ủy ban nhân dân Phường 7 phải hoàn thành trong quý 2 năm 2023 như: hoàn thành 100% Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ; tổ chức phúc tra nguồn nghĩa vụ quân sự năm 2024; tổ chức các hoạt động hè năm 2023 cho thanh thiếu nhi trên địa bàn phường, tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Đồng thời, hội nghị đã thảo luận phương hướng, biện pháp để nâng cao chất lượng xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên toàn địa bàn; tăng cường thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Qua đó, hội nghị đã ghi nhận 07 ý kiến của Nhân dân về lĩnh vực đậu, đỗ xe trên lòng, lề đường, chó thả rông, thu các loại quỹ trong dân, môi trường. Ông Lê Minh Truyền đã ghi nhận, giải đáp các ý kiến và chỉ đạo các bộ phận liên quan để xác minh và xử lý, đồng thời sẽ phản hồi cho Nhân dân được biết./.

(Người dân tham gia đóng góp ý kiến trong Hội nghị nhân dân tháng 5 năm 2023)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 7.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA