Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 1 Tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC

Phường 1 Tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC

Với mục tiêu:

- Hướng tới sự thân thiện, hài lòng giữa người dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức trong thực hiện giao dịch giải quyết TTHC.

- Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; thông tin, tuyên truyền cho người dân về lợi ích của việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, về nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2023 của Phường.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

Ủy ban nhân dân Phường 1 thực hiện 3 nội dung sau:

1. Tổ Dịch vụ công trực tuyến

Thành lập và ra mắt Tổ Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ hướng dẫn người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công tại cổng dịch vụ công quốc gia.

Thành viên của Tổ Dịch vụ Công Trực tuyến là các thành viên của tổ dịch vụ công trực tuyến do UBND Phường ra quyết định, tổ chức ra mắt, trao quyết định.

2. Trang thông tin kết nối nhân dân Phường 1

Công bố, hướng dẫn tiếp cận Trang thông tin Zalo Official: UBND Phường 1 Tân Bình.

Nâng cấp tính năng tự động kết nối đến Tổ Dịch vụ công Trực tuyến, tính năng trả lời tự động lấy ý kiến khảo sát người dân trong việc thực hiện dịch vụ công tại địa phương, bổ sung tính năng đăng ký đặt lịch hẹn trực tiếp với cán bộ phụ trách các dịch vụ công tại phường như: Khai sinh, Khai tử, Đăng ký kết hôn,…

3. Thực hiện mô hình: “Ngày 2 không”

- Không giấy: Khi người dân có nhu cầu giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4, Thành viên của Tổ tư vấn về Dịch vụ công trực truyến tại Bộ phận Một cửa tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ scan các văn bản, giấy tờ thành phần để thực hiện nhập hồ sơ giải quyết TTHC qua Cổng Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh.

- Không hẹn: Giải quyết, trả kết quả ngay cho người dân nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, công chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký và trả kết quả ngay trong ngày, không viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Với mô hình trên Ủy ban nhân dân phường mong muốn sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn người dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày làm việc.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA