Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (đính kèm văn bản).

Theo nội dung của Điều 1 Thông tư số 44/2023/TT-BTC; mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giảm từ 50% – 90% so với  quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Qua đó, phí trong công tác an toàn thực phẩm với mức thu: bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

         Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Tải văn bản chi tiết tại đây

PHÒNG Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA