Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Một số quy định mới được đưa vào áp dụng từ tháng 6 năm 2023

1. Thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà từ 15/6/2023

Người thuê nhà là sinh viên, người lao động thuê nhà sẽ được áp dụng cách tính tiền điện mới theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 09/2023/TT-BCT như sau:

Quy định mới

Quy định cũ

- Hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên, đăng ký tạm trú, thường trú: Chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện/đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện trong đó có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà;

- Hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú: Chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện/đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện trong đó có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà;

- Hợp đồng thuê nhà dưới 12 tháng, chủ nhà không kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện: Áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ các số điện tại công tơ.

- Hợp đồng thuê nhà dưới 12 tháng, không kê khai đủ người sử dụng điện: Áp dụng giá bán lẻ bậc 3 từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

- Hợp đồng thuê nhà dưới 12 tháng, chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện: Cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức như sau:

- Hợp đồng dưới 12 tháng, chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện: Cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú/chứng từ xác nhận tạm trú của công an địa bàn: Cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể:

+ 01 (một) người được tính là 1/4 định mức,

+ 01 người được tính là 1/4 định mức,

+ 02 (hai) người được tính là 1/2 định mức, 

+ 02 người được tính là 1/2 định mức,

+ 03 (ba) người được tính là 3/4 định mức, 

+ 03 người được tính là 3/4 định mức,

+ 04 (bốn) người được tính là 1 định mức

+ 04 người được tính là 1 định mức.

Khi thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê thông báo để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Lưu ý: Bên bán điện được kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin về cư trú để làm căn cứ xác định số người tính số định mức để tính toán hoá đơn tiền điện.

Lưu ý: Bên bán điện được kiểm tra, yêu cầu xuất trình sổ đăng ký tạm trú hàng tháng để làm căn cứ xác định số người tính số định mức để tính toán hoá đơn tiền điện.

Như vậy, về cơ bản cách tính điện của người cho thuê đều giống như trước đây trừ căn cứ để xác định là hộ gia đình từ sổ tạm trú thành thông tin về cư trú để phù hợp với quy định bổ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 01/01/2023.


2. Từ 01/6/2023, trả kết quả online khi nộp hồ sơ tại Một cửa

Một trong những chính sách mới có hiệu lực tháng 6 bắt đầu từ 01/6/2023 là chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nêu tại Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC.

Theo đó, Quyết định này nêu rõ, 100% kết quả của các hồ sơ được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý của người dân, doanh nghiệp.

Phạm vi thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa ở cấp xã trừ xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Tháng 6/2023 cũng là thời điểm Bộ Công an xác thực đồng bộ dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm kết nối, chia sẻ để phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

 

3. Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng từ 05/6/2023

Thông tư 14/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 05/6/2023 sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ tại Điều 5 như sau:

Tiêu chí

Hoạt động cách mạng

Trước ngày 01/01/1945

Từ 01/01/1945 - khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

 

Chuẩn bị hồ sơ

- Bản khai theo mẫu số 1.

- Một trong các giấy tờ:

Lý lịch cán bộ, Đảng viên từ 1962 về trước.

Lý lịch khai trong cuộc vận động bảo vệ Đảng.

Nếu đã hy sinh, từ trần từ ngày 30/6/1999 về trước thì: Trích lục hồ sơ liệt sĩ, lịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên…

- Viết bản khai theo mẫu số 2.

- Một trong các giấy tờ: 

Lý lịch cán bộ, Đảng viên khai từ 1969 trở về trước.

Lý lịch Đảng viên khai năm 1975, 1976.

Nếu đã hy sinh, từ trần trước 01/01/1995 thì cần có giấy tờ ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng…

 

Cơ quan nhận hồ sơ

Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú

Trình tự

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.

Bước 3: Cục tổ chức cán bộ được giao chủ trì thẩm định, báo cáo.

Bước 4: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục này xác minh, hoàn thiện hồ sơ và đề nghị xem xét, ban hành quyết định công nhận người hoạt động cách mạng.

Bước 5: Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi người hưởng trợ cấp thường trú để thực hiện chi trả.

 

4. Ban hành mẫu hợp đồng lao động mới trong đơn vị sự nghiệp công lập

Từ ngày 20/6/2023 tới đây, mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ chính thực được thay mới.

Những mẫu này được ban hành tại các Phụ lục tương ứng là phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 5/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023.

Xem chi tiết mẫu hợp đồng dịch vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

5. TP. Hồ Chí Minh tăng mức phí giao dịch bất động sản từ 01/6/2023

Tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khoá X, Nghị quyết về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ trên địa bàn thành đã được được thông qua và áp dụng từ 01/6/2023.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng mức phí khi thực hiện thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng hoặc đăng ký biến động. Cụ thể:

- Thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng: Phí thẩm định với hộ gia đình, cá nhân là 1,01 - 1,4 triệu đồng (quy định cũ đang là 650.000 - 950.000 đồng); với tổ chức là 1,8 - 2,225 triệu đồng thay vì 950.000 đồng - 1,65 triệu đồng như trước đây.

- Thẩm định hồ sơ để cấp lại lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động: Cá nhân, hộ gia đình phải nộp 600.000 đồng - 2,85 triệu đồng; tổ chức, cơ quan, cơ sở tôn giáo phải đóng 01 - 03 triệu đồng.

 

6. Điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cho công chức, viên chức

Tại Điều 6 Thông tư 3/2023/TT-BNV, công chức, viên chức được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Tham gia đầy đủ các buổi học của chương trình bồi dưỡng.

- Kiểm tra, viết bài thu hoạch, tiểu luận, đề án đầy đủ và có kết quả phải đạt từ 50% số điểm trở lên.

- Chấp hành đúng, đầy đủ quy định về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng như quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính quốc gia và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

 

7. Thay đổi hồ sơ khám sức khoẻ từ 20/6/2023

Nội dung khám sức khoẻ trong đó có hồ sơ khám sức khoẻ của người khám sức khoẻ định kỳ sẽ được sửa đổi, bổ sung theo quy định mới từ ngày 20/6/2023 theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT.

Cụ thể, mẫu sổ khám sức khoẻ định kỳ tại Thông tư 14/2013/TT-BYT cũ đã được thay thế bằng mẫu sổ khám sức khoẻ định kỳ mới tại phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT.

Bên cạnh đó, nội dung khám sức khoẻ định kỳ gồm: Nội khoa (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, thận - tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần); mắt; tai mũi họng; răng hàm mặt; da liễu; phụ sản…

Đồng thời, Thông tư 09 bổ sung thêm nội dung: Với lao động nữ thì sẽ được khám chuyên khoa phụ sản khi khám sức khoẻ định kỳ: Khám phụ khoa; sàng lọc ung thư cổ tử cung; sàng lọc ung thư vú; siêu âm tử cung, phần phụ.

 

8. 5 trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp

Những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp được nêu tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 20/6/2023 tới đây. Cụ thể gồm:

Người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam được cấp gắn với doanh nghiệp mà người đó tham gia bán hàng đa cấp trừ trường hợp được miễn (Quy định cũ chỉ quy định là người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam trừ trường hợp được miễn).

Các đối tượng còn lại vẫn giữ nguyên như quy định cũ tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, gồm:

- Người đang chấp hành hình phạt tù/có tiền án về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ tài sản trái phép…

- Người bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt mà chưa hết hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính tại khoản 2, 3, 4 Điều 5.

- Cá nhân tại điểm c khoản 1 Điều 7.

- Cán bộ, công chức.

Ủy ban nhân dân Phường 12

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA