Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, xử lý đơn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, xử lý đơn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

         Sáng ngày 12/05/2023, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, xử lý đơn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

         Đến dự hội nghị có bà Phan Thị Kiều Oanh – Phó trưởng ban Tiếp công dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Bá Thành – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và đại diện lãnh đạo các ban Đảng Quận ủy, Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân 15 phường, Hiệu trưởng các trường và các cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc các đơn vị.

Ông Đặng Vũ Dũng – Chánh Thanh tra quận thông qua báo cáo

         Hội nghị đã được nghe ông Đặng Vũ Dũng  – Chánh Thanh tra quận thông qua báo cáo tổng kết công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và 03 đơn vị tham luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

         Năm 2022 tiến hành 04 cuộc thanh tra, qua công tác thanh tra đã phát hiện 02/5  đơn vị có vi phạm. Trong đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 03 tập thể và 17 cá nhân; Số tiền được phát hiện có vi phạm: 107.967.520 đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 107.967.520 đồng. Đã thu hồi ngân sách nhà nước 107.967.520 đồng.

         Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ: 923 đơn tăng 313 đơn so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 918 đơn, không đủ điều kiện xử lý là 05 đơn.

        Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Thị Kiều Oanh – Phó trưởng Ban Tiếp công dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình trong năm 2022 và tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Bà Phan Thị Kiều Oanh – Phó trưởng Ban Tiếp công dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

         Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Thành – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch ủy ban nhân quận Tân Bình ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022 và đề nghị Thanh tra quận, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 15 Phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ông Nguyễn Bá Thành – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình phát biểu tại Hội nghị

         Chủ động phối hợp, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại tập thể đông người, khiếu nại liên quan đến thực hiện các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận không để phát sinh khiếu nại kéo dài, phức tạp trở thành điểm nóng.

           Nâng cao chất lượng sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đặc biệt sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị với cơ quan Thanh tra cần đồng bộ, chặt chẽ, cụ thể để công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được hiệu quả hơn.

          Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã được phê duyệt.

         Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác theo dõi và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.

         Tại hội nghị đã khen thưởng đối với 16 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Các cá nhân, tập thể được vinh dự được nhận giấy khen tại Hội nghị

THANH TRA QUẬN TÂN BÌNH.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA