Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Hướng dẫn việc thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hộ, cá nhân phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản

/documents/20574/494499/chuyen+nhuong+bat+dong+san.pdf/0bdaf555-54f4-46b4-8035-9cd8a8f4f71d

Danh mục Danh mục