Quay lại

V/v phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kê khai thuế

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND-KT ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Kế hoạch khai thác nguồn thu trên địa bàn quận Tân Bình năm 2018, để hỗ trợ tổ chức doanh nghiệp tuân thủ thực hiện việc kê khai thuế đúng quy định pháp luật thuế, Chi cục Thuế quận Tân Bình kính gửi tài liệu hướng dẫn kê khai thuế đến quý cơ quan để được phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền đến tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Bình.

Thông tin chi tiết download.

Tài liệu hướng dẫn download.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website