Quay lại

Hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tải tập tin đính kèm tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,31%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website