Quay lại

Hướng dẫn cá nhân cư trú trên địa bàn quận Tân Bình kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ các trang mạng xã hội

Tải tập tin đính kèm đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website