Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Hiển thị 1 - 10 của 21 kết quả.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 8 Quận Tân Bình đã giải quyết

98,94%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 10/08/2020)

Liên kết Website Liên kết Website