Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Nhằm hưởng ứng Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn quận Tân Bình năm 2022 và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sau:

1. Thủ tục Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư: thời gian giải quyết là 15 ngày, rút ngắn xuống còn 12 ngày.

2. Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu: thời gian giải quyết là 15 ngày, rút ngắn xuống còn 12 ngày.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA