Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” với hình thức tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đã tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” với hình thức tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân cho toàn thể viên chức tại đơn vị.

 Thực hiện theo Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, Hội nghị “Ngày pháp luật” được tổ chức vào ngày 08/8/2022, do ông Lê Quang Long – Phó Giám đốc thực hiện báo cáo nội dung. Nội dung tuyên truyền tập trung về: Trách nhiệm tiếp công dân; Quyền và nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trách nhiệm của người tiếp công dân; Về quyền và nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân; Hoạt động tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; Trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung

Buổi tuyên truyền đã giúp cho viên chức hiểu, nắm vững nội dung, quy định của Luật Tiếp công dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả vào công tác tiếp công dân của đơn vị./.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA