Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” năm 2022

Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đã treo băng rôn hưởng ứng với nội dung “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật” tại trụ sở đơn vị.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào sáng ngày 17/10/2022 đến toàn thể viên chức đơn vị. Ông Lê Quang Long– Phó Giám đốc thực hiện tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật.

Nội dung tuyên truyền tập trung về: Nguyên tắc bồi thường của nhà nước, quyền yêu cầu bồi thường, thời hiệu yêu cầu bồi thường, căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động thi hành án dân sự, Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường; Quyền và nghĩa vụ của người thi hành công vụ gây thiệt hại, Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường, các hành vi bị nghiêm cấm trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường; Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, hoạt động thi hành án hình sự, án dân sự. Thiệt hại được bồi thường bao gồm: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết, do sức khỏe bị xâm phạm, thiệt hại về tinh thần, các chi phí khác được bồi thường. Ngoài ra, người bị thiệt hại là cá nhân còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp, trả lại tài sản, phục hồi danh dự. Cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục giải quyết, kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả, trách nhiệm hoàn trả, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.

Buổi tuyên truyền đã giúp cho viên chức hiểu biết, nắm vững nội dung, quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực thi pháp luật của viên chức đơn vị.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA