Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHỢ, SIÊU THỊ, CƠ SỞ, CỬA HÀNG KINH DOANH DỊCH VỤ, HÀNG HÓA LƯƠNG THỰC...

TẢI TIN TẠI ĐÂY

Danh mục Danh mục