Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội
Quay lại

Lễ phát động tuyến đường, tuyến hẻm “văn minh – mỹ quan đô thị”; không có tội phạm; đảm bảo phòng cháy chữa cháy; vệ sinh an toàn thực phẩm và ra mắt các tổ tự quản trên địa bàn Phường 8

Ngày 22, 26/9/2017, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban ban Mặt trận Tổ quốc Phường 8 phối hợp Đảng ủy chợ Tân Bình tổ chức Lễ phát động các tuyến đường, tuyến hẻm “Văn minh – mỹ quan đô thị”; không có tội phạm; vệ sinh an toàn thực phẩm và ra mắt các Tổ tự quản trên địa bàn phường. Tham dự Lễ phát động có các đồng chí Đại diện lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phường, đại diện cấp ủy 15 chi bộ trực thuộc, thành viên tổ thực hiện Kết luận 04-KL/QU, Kết luận 12-KL/QU của Đảng ủy, trưởng ban công tác mặt trận 7 khu phố, các tổ trưởng tổ dân phố, các hộ kinh doanh và nhân dân trên các tuyến đường.
 

Lễ phát động tuyến đường Phú Hòa

Lễ phát động tuyến đường Lê Minh Xuân

Trong lễ phát động, đại diện Ban Điều hành khu phố báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm theo tiêu chí “Văn minh – mỹ quan đô thị”; đại diện Ban Công tác Mặt trận các khu phố, tiểu thương chợ Tân Bình phát biểu hưởng ứng thực hiện xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm “văn minh – mỹ quan đô thị”, không có tội phạm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại nơi sinh sống cũng như tại nơi kinh doanh. Cũng trong buổi lễ, đồng chí Phan Phục – Đảng ủy viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thông qua quyết định thành lập các Tổ tự quản trên địa bàn phường.

Đại diện Ban điều hành khu phố báo cáo xây dựng tuyến đường “văn minh – mỹ quan đô thị”

Đại diện các hộ kinh doanh trong chợ Tân Bình phát biểu hưởng ứng việc xây dựng tuyến đường “văn minh – mỹ quan đô thị”

Lễ ra mắt các Tổ tự quản

Sau buổi lễ, các đơn vị ra quân làm vệ sinh môi trường, phát tờ rơi các quy định về vệ sinh môi trường; nhắc nhở các hộ kinh doanh, các hộ dân sắp xếp xe đúng quy định và đảm bảo vệ sinh môi trường nơi kinh doanh, sinh sống.

Các đơn vị làm vệ sinh môi trường sau buổi lễ

Thông qua các buổi lễ phát động tuyến đường, tuyến hẻm, tuyên truyền, vận động nhân dân, các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn phường nâng cao ý thức  chấp hành các quy định đảm bảo trật tự đô thị; phòng, chống tội phạm; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy.

Danh mục Danh mục