Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

Tăng cường kiểm tra công vụ nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ công chức, kiểm sát viên

Ngày 28/5, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Tân Bình đã đến dự.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong 5 năm qua, Chi bộ Viện Kiểm sát  đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; tích cực xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như:

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị được chi bộ tập trung thực hiện; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được quan tâm, đã trực tiếp kiểm sát tại cơ quan điều tra 5 lần, kiểm sát việc giải quyết 2.123 tin, đạt tỷ lệ 92,7% (vượt chỉ tiêu 2,7%); đảm bảo việc xử lý kịp thời, có căn cứ, đúng pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, chú trọng lựa chọn và thực hiện nhiều nội dung đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự; tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 99,4% (vượt chỉ tiêu 2,4%); tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt 82,3% (vượt chỉ tiêu 2,3%); tiến độ và chất lượng giải quyết án của Viện Kiểm sát đạt 98,6% (vượt chỉ tiêu 3,6%); không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Ngoài ra, chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; kiểm sát thi hành án dân sự; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp…

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề kết hợp về nguồn, sinh hoạt mẩu chuyện, thảo luận,... Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được quan tâm, đã phát triển 3/3 đảng viên, đảm bảo Nghị quyết đề ra. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng, nhất là các trường hợp quy hoạch và đề bạt bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trong ngành kiểm sát.

  Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận đã đề ra 8 chỉ tiêu cần hoàn thành, 3 giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ về nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Viện Kiểm sát trong nhiệm kỳ qua; đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung các giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, quan tâm giải quyết những bức xúc chính đáng đối với từng trường hợp, giữ gìn tốt đoàn kết nội bộ. Tăng cường kiểm tra công vụ nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ công chức, kiểm sát viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc; thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý thật chặt đối với cán bộ, đảng viên về chính trị tư tưởng, về đạo đức, lối sống; lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu trong nhiệm kỳ không có cán bộ, đảng viên bị xử lý vì tham nhũng, tiêu cực hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, từng đảng viên phải tự mình nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện, thực sự nghiêm khắc với bản thân, gương mẫu và kiên quyết chống những biểu hiện suy thoái, góp phần xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh được bầu làm Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 21/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website