Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

PHƯỜNG 2 TÂN BÌNH: TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ngày 29/5, Đảng bộ Phường 2, quận Tân Bình tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Phạm Thị Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Phường 2 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quản lý đô thị… Cụ thể, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 10%, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân từ 3-5%/năm%, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách, tổng thu ngân sách hàng năm tăng bình quân từ 8 - 10%/năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển khang trang, đồng bộ, đã nâng cấp 14 công trình với tổng mức đầu tư 5,114 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 926 triệu đồng.

Công tác phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đến nay phường còn 03 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của thành phố. Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng luôn được quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện về vật chất và tinh thần. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ phường chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, chủ động phòng chống, đấu tranh có hiệu quả các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị được thực hiện thường xuyên, có nhiều gương sáng tiêu biểu, những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, đã phát triển 55/35 đảng viên, đạt tỷ lệ 157% so với Nghị quyết đề ra.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Đảng bộ Phường 2 đã đề ra 10 chỉ tiêu, 2 chương trình trọng điểm, 3 công trình trọng điểm liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Thị Út đánh giá cao những thành quả của toàn Đảng bộ Phường 2 trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội được đề ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và của từng tổ chức Đảng, không ngừng chăm lo, xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, lựa chọn những nội đung phù hợp, sát với tình hình của đảng bộ, chi bộ, nhất là công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; quan tâm lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng Nhân dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lê Thị Ánh Thủy được tín nhiệm tiếp tục bầu làm Bí thư Đảng ủy Phường 2, quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 21/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website