Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

NGÀY 03/12/2019 NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ĐỒNG LOẠT RA QUÂN CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÌ MỘT QUẬN TÂN BÌNH XANH, SẠCH ĐẸP

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hố Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Theo Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngày 03/12/2019, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quận Tân Bình đồng loạt ra quân tham gia vệ sinh đường phố và trên địa bàn dân cư, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh, tiến tới chấm dứt tình trạng xả rác ra đường và kênh rạch gây ô nhiễm môi trường, tắc hệ thống thoát nước và kênh rạch, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân, tiến tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận Tân Bình xanh, sạch đẹp từng bước có chất lượng sống tốt.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” quận Tân Bình kêu gọi toàn dân chung tay, chung sức cùng chính quyền địa phương tích cực tham gia và vận động mọi người hưởng ứng cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch vì một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website