Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, THỰC HIỆN TỐT CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 29/5, Chi bộ Công ty cổ phần May Sài Gòn 2, quận Tân Bình tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình đã đến dự.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 đã tập trung thực hiện một số giải pháp và đã đạt được một số kết quả nổi bật như:

Về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị được chi bộ tập trung thực hiện. Thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động, trả lời những ý kiến thắc mắc của người lao động để họ an tâm công tác. Cấp ủy thường xuyên giám sát hoạt động của công ty nhằm ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty và người lao động. Vận động lãnh đạo Công ty thực hiện việc kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, thực hiện báo cáo tài chính hàng năm để công khai cho cổ đông biết trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hàng năm; thực hiện kịp thời nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Công ty quan tâm công tác chăm lo cho người lao động các dịp lễ, tết, thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, hỗ trợ xe đưa rước công nhân, tiền chuyên cần... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, không có tình trạng công nhân đình công, lãng công trái pháp luật xảy ra trong công ty.

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, công nhân; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm, hướng dẫn cho đảng viên đăng ký các nội dung học tập sát với nhiệm vụ cụ thể của từng người, coi đây là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá xếp loại đảng viên vào cuối năm. Công tác quản lý đảng viên được quan tâm, chú trọng góp phần phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng bộ quận; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đảng viên không có quan hệ với yếu tố nước ngoài; việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 đã đề ra 05 chỉ tiêu, 02 chương trình trọng điểm cùng 03 giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận và các đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ qua; đồng chí đề nghị cấp ủy chi bộ Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phát huy vai trò tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty về chiến lược sản xuất, kinh doanh; mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến thiết bị, máy móc; đẩy mạnh sản xuất hàng nội địa ra nhiều sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, phù hợp với người tiêu dùng; chi bộ phải là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục vận động công nhân và người lao động chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, không đình công, lãn công trái pháp luật; đồng thời vận động lãnh đạo công ty thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, khen thưởng và các chế độ, chính sách khác do Nhà nước quy định để người lao động an tâm làm việc.

Cạnh đó, đồng chí đề nghị chi bộ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xem đây là nhiệm vụ then chốt đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ với đơn vị. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng Nhân dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu cấp ủy Chi bộ Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 khóa mới gồm 3 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Bùi Thị Yên tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 21/03/2023)

Liên kết Website Liên kết Website