Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Vinh quang con đứng bên Người

Niềm vinh dự đặc biệt đó được dành cho các chiến sĩ Đoàn 275, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người con ưu tú thay mặt cho nhiều thế hệ thanh niên cả nước thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng canh giấc ngủ cho Người.

Vinh dự, tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 không ngừng cố gắng luyện rèn, nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh, nghi lễ trên khu vực Quảng trường Ba Đình thể hiện lòng kính yêu, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ.

 Giờ luyện tập Điều lệnh đội ngũ của các chiến sĩ Đoàn 275.

Giờ luyện tập Điều lệnh đội ngũ của các chiến sĩ Đoàn 275.

 Các chiến sĩ luyện tập động tác gấp cờ nâng cao nghiệp vụ nghi lễ.

Các chiến sĩ luyện tập động tác gấp cờ nâng cao nghiệp vụ nghi lễ.

 Quân phục nghiệp vụ của tiêu binh cũng được các chiến sĩ chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ.

Quân phục nghiệp vụ của tiêu binh cũng được các chiến sĩ chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ.

 Các chiến sĩ tiêu binh cơ động theo điều lệnh vào phiên gác.

Các chiến sĩ tiêu binh cơ động theo điều lệnh vào phiên gác.

Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 trên bãi tập.

Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 trên bãi tập. 

Nguồn: Sưu tầm.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA