Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ

PHƯỜNG 9 TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ

 

 Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Phường 9, quận Tân Bình về việc tuyên truyền vận hành chính thức các dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân Phường 9 trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố và Hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Ủy ban nhân dân Phường 9 tuyên truyền thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn phường, các tổ chức, cá nhân thông tin về việc vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân Phường 9 trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Trang điện tử Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/.

2. Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố tại y ban nhân dân Phường 9 quận Tân Bình gồm:

 

STT

Tên thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến

 1.  

Đăng ký khai tử

 1.  

Đăng ký khai sinh lưu động

 1.  

Đăng ký kết hôn lưu động

 1.  

Đăng ký khai tử lưu động

 1.  

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 1.  

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

 1.  

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 1.  

Đăng ký lại khai sinh

 1.  

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 1.  

Đăng ký lại khai tử

 1.  

Đăng ký khai sinh

 1.  

Đăng ký giám hộ

 1.  

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 1.  

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

 1.  

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 1.  

Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 1.  

Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

 1.  

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 1.  

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 1.  

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

 1.  

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 1.  

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 1.  

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 1.  

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 1.  

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về công trạng và thành tích.

 1.  

Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 1.  

Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất

 1.  

Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

 1.  

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 1.  

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

 

* Hình ảnh tuyên truyền và hướng dẫn người dân:

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA