Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

               Sáng ngày 04 tháng 02 năm 2024 Ủy ban nhân dân phường 9 tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường nhân dịp mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Các hoạt động sau khi kết thúc Lễ phát động như: Quét dọn rác, lá cây dọc tuyến đường trên địa bàn, thu gom, tiếp nhận chất thải nguy hại, phát tờ gấp tuyên truyền về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, các quy định liên quan đến tiếng ồn, tuyên truyền giảm khai thác sử dụng nước ngầm trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh với hơn 196 lượt người tham dự.

 

                                                                                                               ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA