Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Ủy ban nhân dân Phường 5 thực hiện mô hình "Chi trả tiền bảo trợ xã hội định kỳ hàng tháng tại nhà đối với các trường hợp người già yếu, neo đơn"

Trên địa bàn Phường 5 hiện nay có khoảng 451 trường hợp được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng, trong số đó có 04 trường người già yếu, neo đơn, gặp khó khăn trong việc đến Trụ sở Ủy ban nhân dân phường để nhận tiền trợ cấp. Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường cũng như nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức phường; đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Ủy ban nhân dân phường đã triển khai áp dụng mô hình “Chi trả tiền bảo trợ xã hội định kỳ hàng tháng tại nhà đối với các trường hợp người già yếu, neo đơn”.

Hàng tháng Ủy ban nhân dân phường phân công cán bộ, công chức trực tiếp đến tận nhà chi trả trợ cấp cho 04 trường hợp là người già yếu, người neo đơn không có khả năng nhận tiền tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Đây là một trong những việc làm thiết thực trong thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm cải cách hành chính thi đua thực hiện văn hoá công sở, văn hoá công vụ, nâng cao thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp ”.

Người viết tin: Lê Văn Cường - VHTT phường


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website