Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ủy ban nhân dân phường 3 tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc

Thực hiện Công văn số 2781/UBND-CCHC ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc.

Nhằm tạo hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giảm bớt các hồ sơ không cần thiết, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao.

Ủy ban nhân dân phường 3 tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc” tại bộ phận Một cửa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường 3, cụ thể như sau:

1. Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với trường hợp cư trú tại địa phương, không cần xác minh);

2. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch;

3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được);

4. Đăng ký khai tử;

5. Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo tạm trú tại Công an phường, xã, thị trấn.

Bên cạnh đó kể từ ngày 01/12/2022 Ủy ban Nhân dân phường 3 triển khai thực hiện thu phí bằng thanh toán điện tử.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA