Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ QUA ỨNG DỤNG VNEID

Từ ngày 01/01/2024, người dân được đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an, kể từ 1/1/2024, người dân được đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeID.

Qua ứng dụng VNeID, người dân còn có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; xác nhận thông tin về cư trú…

 

Như vậy, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú sẽ được thực hiện bằng 2 cách: (1) trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc (2) trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký cư trú trực tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc nhận thông tin để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú.

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 1 năm

Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an, kể từ 1/1/2024, xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 1 năm kể từ ngày cấp. Trước đó, xác nhận thông tin về cư trú chỉ có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 11

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA