Ban Tuyên giáo
Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Quay lại

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

/documents/20574/302242/TR%C6%AF%E1%BB%9CNG+TRUNG+H%E1%BB%8CC+PH%E1%BB%94+TH%C3%94NG+NGUY%E1%BB%84N+TH%C3%81I+B%C3%8CNH+T%E1%BB%94+CH%E1%BB%A8C+%C4%90%E1%BA%A0I+H%E1%BB%98I+CHI+B%E1%BB%98+L%E1%BA%A6N+TH%E1%BB%A8+XIV.docx/aa018016-d0f7-4f98-8724-8647c4261362

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website