Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Tân Bình tổ chức “Tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Tân Bình

Sáng ngày 30/03/2024 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Tân Bình đã tổ chức “Tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở” tại số 95/55 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình.

Bà Lê Thị Thu Trà - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN Quận Tân Bình

Đến tham dự và báo cáo với hội nghị có bà Lê Thị Thu Trà - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Tân Bình; lãnh đạo đơn vị có: Ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Tân Bình, Bà Phạm Thị Thúy Nhài  - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình, Ông Đặng Hiển Vinh - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình, cùng với  gần 70 viên chức, người lao động của Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình tham gia.

 

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị bà Lê Thị Thu Trà đã thông qua những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến toàn thể viên chức, người lao động trong trung tâm nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở

Trong đó Luật Thực Hiện Dân Chủ ở Cơ Sở năm 2022 đã tạo lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân và của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở. Các điểm mới của luật bao gồm:

  • Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra: Luật khuyến khích sự tham gia của Nhân dân trong việc đóng góp ý kiến, kiểm tra và giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị tại cơ sở.
  • Chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị - xã hội: Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần xây dựng môi trường chính trị cởi mở, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Buổi hội nghị đã đem lại cho toàn thể viên chức, người lao động nhiều thông tin bổ ích, thể hiện sự quan tâm của Ban Giám đóc Trung tâm đối với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận Tân Bình

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA