Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Triển khai chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản

Thực hiện Công văn số 2083/HCM-TH-KSNB ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản.

Nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận chương trình tín dụng đối với lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản được thuận lợi, Phòng Kinh tế triển khai một số nội dung của Chương trình như sau:

1. Về đối tượng vay vốn: Khách hàng có dự án/phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản.

2. Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam: Thấp hơn tối thiểu từ 1% - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn; trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

3. Thời gian triển khai: đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

4.Về quy mô tín dụng của Chương trình: khoảng 15.000 tỷ đồng.

Đính kèm: ​Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản.

Phòng Kinh tế./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA