Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống bạo lực học đường

Sáng ngày 01/4/2024, Ủy ban nhân dân, Đoàn – Hội Phường 12 phối hợp Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống bạo lực học đường cho hơn 1000 học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn.

Tại buổi tuyên truyền các em học sinh được cô Lê Thị Thu Trà – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, Báo cáo viên cấp Quận phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trẻ em gồm: quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 

Qua buổi tuyên truyền, các em học sinh còn được biết thêm kiến thức về kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống bạo lực học đường.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em học sinh tìm hiểu pháp luật, các quyền và nghĩa vụ của bản thân, góp phần cùng gia đình và nhà trường giáo dục các em là con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

Bên cạnh đó góp phần phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng tình bạn đẹp, tin cậy, phản bác các hành vi bạo lực học đường, lan tỏa giá trị sống tích cực đến các em học sinh xây dựng trường học văn minh, lành mạnh, an toàn, học sinh thân thiện, gương mẫu.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA