Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh tế

Nhằm đẩy mạnh nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính năm 2020; Phòng Kinh tế thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Một cửa quận Tân Bình đối với các thủ tục hành chính thuộc “Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước” và “Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng”, gồm có 04 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 02 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đính kèm danh sách)./.

 

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước: (2 thủ tục)

1

Cấp mới, cấp lại  (trường hợp hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

3,4

2

Cấp mới Giấy chứng đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

3,4

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng: (2 thủ tục)

1

Cấp mới, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ cộng nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

3

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất hoặc bị hỏng)

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

3


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 7 Quận Tân Bình đã giải quyết

98,9%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/07/2020)

Liên kết Website Liên kết Website