Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

Thường trực Hội đồng nhân dân Quận phối hợp cùng Thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn quận Tân Bình”

Trong 02 ngày (ngày 01, 02 tháng 10 năm 2020), Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã phối hợp cùng Thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn quận Tân Bình” năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Thường vụ Quận ủy/Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận, bà Lê Thị Thu Sương- Ủy viên Thường vụ Quận ủy/Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, ông Trương Tấn Sơn- Quận ủy viên/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, bà Lê Thị Thu Trà- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận cùng đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế- xã hội, ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận, Tổ trưởng 12 Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân quận và đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng 105 đại diện cử tri, đội ngũ thu gom rác thải dân lập 15 phường


Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng ban tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; Chỉ thị 19- CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố trong năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020.
Có 12 ý kiến tham gia của cử tri và đội ngũ thu gom rác thải dân lập 15 phường phản ánh khá đầy đủ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp cần quan tâm như: nâng cao hơn nữa trách nhiệm của CBCC làm công tác kiểm tra trật tự xây dựng, xử phạt vi phạm trong trật tự xây dựng cũng như trong môi trường phải quyết liệt và triệt để, việc cấp phép xây dựng cần quan tâm đến cốt nền, chỉ giới đường đỏ, việc thực hiện các dự án chống ngập cũng phải quan tâm đến cơi, nới, khơi thông dòng chảy kênh hiện hữu, tăng mật độ mặt nước nhằm đảm bảo điều tiết môi trường, giảm thiểu đột biến khí hậu, cần có đơn giá thu gom rác thải mới, phù hợp với thực tế hiện nay và phải thống nhất, đồng bộ trong khu vực, việc phân loại (đặc biệt là rác thải độc hại), thu gom, vận chuyển còn gặp nhiều khó khăn do địa điểm, thời gian thu gom rác thải độc hại còn rất hạn chế, phương tiện thu gom không đảm bảo gây mất mỹ quan đô thị, không phù hợp với quy định do không đủ kinh phí để chuyển đổi phương tiện thu gom, địa hình di chuyển thu gom nhỏ không phù hợp với phương tiện thu gom mới, thời gian thu gom hạn hẹp do quy định trong an toàn giao thông (một số tuyến đường cấm lưu thông), ý thức người dân kém cố tình vứt rác và không đóng phí thu gom rác,…Đại diện lãnh đạo của các đơn vị Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường cũng đã phát biểu giải thích và ghi nhận trên tinh thần hết sức cầu thị, trách nhiệm và tâm huyết; Đối với một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý cũng như những đề xuất giải pháp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận- ông Trương Tấn Sơn cũng đã phát biểu ghi nhận và có báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân quận để chỉ đạo giải quyết trong thời gian sớm nhất.


Kết thúc hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn- đại diện chủ tọa trân trọng cảm ơn sự tham gia hội nghị tiếp xúc chuyên đề của đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế- xã hội, ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận, Tổ trưởng 12 Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân quận, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng 105 đại diện cử tri, đội ngũ thu gom rác thải dân lập 15 phường và ghi nhận những ý kiến của đại biểu tham gia hội nghị; Thường trực Hội đồng nhân dân quận sẽ cùng với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục phối hợp giám sát quá trình thực hiện của Ủy ban nhân dân quận trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn quận trong thời gian tiếp theo.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website