Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

Thường trực Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và dự bị động viên năm 2020 trên địa bàn quận Tân Bình

 

Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 13 tháng 5 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 03 buổi khảo sát, 01 buổi giám sát tại Ủy ban nhân dân Phường 1, 5, 8 và Ủy ban nhân dân quận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và dự bị động viên năm 2020 trên địa bàn quận.

Đại diện cơ quan khảo sát, giám sát báo cáo tại buổi giám sát

Qua khảo sát, giám sát, đoàn ghi nhận Ủy ban nhân dân các phường và quận đã rất nghiêm túc và quan tâm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và dự bị động viên năm 2020 trên địa bàn quận; cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, phường đã làm tốt vai trò tham mưu trong việc thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ. Góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 02 cấp (quận, phường) đạt cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đại diện đoàn giám sát phát biểu ý kiến thảo luận tại buổi khảo sát, giám sát

Sau khi thảo luận, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân quận tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật- đặc biệt quan tâm phổ biến đến đối tượng thanh niên tuổi 17 và thanh niên trong độ tuổi xét tuyển, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác tuyển quân- đặc biệt là công tác phối hợp nắm nguồn; nâng cao chất lượng đội ngũ quân nhân dự bị, dự bị động viên, chất lượng đào tạo, huấn luyện. Xử lý nghiêm những thanh niên trốn lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm công bằng trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và đảm bảo quy định trong công tác lưu trữ hồ sơ, giải quyết dứt điểm các trường hợp kiến nghị, khiếu nại và tiếp công dân đảm bảo theo quy định pháp luật. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân quận cũng ghi nhận kiến nghị của các đại biểu, các cơ quan, đơn vị để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân quận.  


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website