Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

Thường trực Hội đồng nhân dân Quận giám sát công tác quản lý nhà nước về Nhà chung cư trên địa bàn quận Tân Bình

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức buổi giám sát về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về Nhà chung cư trên địa bàn quận. Tham dự buổi giám sát có đại diện các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Công an quận, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Tân Bình, Thanh tra địa bàn và đại diện Ủy ban nhân dân Phường 7, 10, 11.


Tính đến thời điểm 31/12/2019, quận Tân Bình có 68 chung cư. Có 34 chung cư xây dựng trước năm 1975, hình thức quản lý chủ yếu là tự quản, được quản lý vận hành bởi Tổ dân phố, Ban điều hành Khu phố, hầu hết các chung cư này đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Về công tác PCCC, có 24/34 chung cư được trang bị bình chữa cháy, 30/34 chung cư được trang bị đèn chiếu sáng khi có sự cố. Đã tiến hành kiểm định 33/34 căn (trong đó có 20 căn cấp độ B, 08 căn cấp độ C và 05 căn cấp độ D), có 20 căn đã được cải tạo, sửa chữa lại, 05 căn cấp độ D đã tháo dỡ để xây mới 03 căn, còn 02 căn đang chờ di dời các hộ dân để bố trí định cư và xây mới.
15 chung cư xây dựng sau năm 1975 và trước thời điểm Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực. Đã thành lập 14/15 Ban quản trị (01 chung cư còn lại hiện Ủy ban nhân dân quận giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quản lý), có 02 chung cư chưa đủ điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu; có 03/14 Ban quản trị chung cư đã nhận 100% quỹ bảo trì, còn 11 chung cư không có quỹ bảo trì. Lập 15/15 hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động PCCC, thẩm duyệt, nghiệm thu 6/15 chung cư (quy mô từ 5 tầng trở lên), các chung cư đều được trang bị bình PCCC, một số chung cư được trang bị hệ thống báo cháy tự động, máy bơm chữa cháy, hệ thống họng cấp nước và đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.


19 chung cư xây dựng sau thời điểm Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực. Có 15/19 chung cư đã thành lập Ban quản trị; 15/19 chung cư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu (còn 4 chung cư chưa tổ chức, trong đó có 02 chung cư chưa nghiệm thu hoàn thành công trình, 02 chung cư tạm cư, tái định cư do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quản lý); có 7/15 chung cư bàn giao 100% phí bảo trì cho Ban Quản trị chung cư, 4/15 đã bàn giao 01 phần và 04/15 chưa bàn giao. Về công tác PCCC, có 18/19 chung cư có hồ sơ quản lý (còn 01 chung cư chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền đồng ý cấp văn bản nghiệm thu: số 9- 11 Phạm Phú Thứ, Phường 11), có 19/19 chung cư đều trang bị các công cụ PCCC như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng cấp nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động, máy bơm chữa cháy… 
Qua giám sát, đoàn ghi nhận Ủy ban nhân dân quận đã rất quan tâm và tập trung trong công tác chỉ đạo, thực hiện quản lý nhà chung cư trên địa bàn, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị được giao quản lý vận hành nhà chung cư tăng cường hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém; phối hợp chặt chẽ, kịp thời từ thành phố xuống địa phương, từ chính quyền địa phương đến Ban Quản trị, đến nhân dân đã giúp cho công tác quản lý nhà chung cư của quận dần đi vào ổn định. 
Bên cạnh một số kết quả đạt được, qua buổi giám sát cho thấy công tác chỉ đạo, thực hiện quản lý nhà chung cư trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại chưa được khắc phục kịp thời: việc thành lập ban quản trị và bàn giao quỹ bảo trì 2% còn chậm; tồn tại trong công tác đảm bảo PCCC bị ảnh hưởng do chất lượng một số tòa nhà xuống cấp chưa được khắc phục, sửa chữa kịp thời do yếu tố khách quan; việc thu nộp và sử dụng phí quản lý vận hành còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo theo quy định; việc khắc phục các vi phạm trong xây dựng đối với các dự án nhà chung cư còn chậm, vẫn còn tồn tại một số chung cư có tranh chấp về chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thay mặt Đoàn giám sát, ông Trần Quốc Tuấn- Phó chủ tịch thường trực HĐND quận ghi nhận những cố gắng của Ủy ban nhân dân quận trong thời gian vừa qua, đã từng bước khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân quận cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, tích cực phối hợp với các sở, ngành và chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân tại các chung cư. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được các cơ quan của Thành phố kiểm tra, kết luận, đặc biệt là đối với các dự án chung cư như số 9 Phạm Phú Thứ, 32 Hoàng Bật Đạt,...
- Thứ hai, chỉ đạo các ban, ngành và 15 phường cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, các ban quản trị tòa nhà giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định mới của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư để người dân hiểu và cùng thực hiện; thường xuyên rà soát, cập nhật, tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận những vấn đề, quy định còn bất cập, không phù hợp nhằm kịp thời kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại chưa giải quyết được như việc bàn giao chung cư 309/2 Nguyễn Văn Trỗi, chung cư K300, Quách Văn Tuấn,…


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website