Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

Thường trực HĐND Quận ký kết quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND 15 Phường

Ngày 06/10, Thường trực HĐND quận đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND quận với Thường trực HĐND 15 phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Kiều Bình Chung, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận; Châu Văn La, Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận; Lê Sơn, UVBTV - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

Thường trực HĐND quận và Thường trực HĐND 15 phường đã thống nhất các nội dung gồm: phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; công tác khảo sát, giám sát; công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cử tri; công tác bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh của HĐND; Xem xét Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường; giám sát đại biểu dân cử và các nội dung liên quan đến chế độ thông tin, báo cáo, hội họp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Kiều Bình Chung cho rằng, trong Luật Tổ chức chính quyền chưa quy định rõ việc thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND quận với HĐND phường chính vì vậy việc thực hiện ký kết quy chế phối hợp là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Kiều Bình Chung, mục đích ký kết là để HĐND các cấp thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật và đáp ứng được nguyện vọng, ý chí, quyền làm chủ của nhân dân ở từng địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ của mỗi cấp. Chủ tịch HĐND quận tin tưởng với việc ký quy chế này công tác phối hợp giữa các cấp sẽ tốt hơn và thuận lợi hơn.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website