Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thực hiện Phiếu Khảo sát ý kiến để đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp của Ngành Ngân hàng

Nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-HCM ngày 25/01/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thực hiện Phiếu Khảo sát ý kiến để đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp của Ngành Ngân hàng thời gian qua trên địa bàn  quận.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp quan tâm và trả lời đầy đủ, khách quan, chính xác nội dung các câu hỏi trên cơ sở Phiếu khảo sát ý kiến - Đánh giá chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp của ngành Ngân hàng trên địa bàn hiện nay:

Đường dẫn khảo sát trực tuyến:https://forms.gle/A6vUhRKXB2q1Myzn9

Hoặc mã QR code:

Trân trọng./.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA