Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

THÔNG TIN CÁC LOẠI VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 01/12/2023)

 

Khoa KSBT tổng hợp thông tin

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA