Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

THÔNG BÁO về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 02/01/2024, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 02/TB-SATTP về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở An toàn thực phẩm. Qua đó, Sở An toàn thực phẩm Thành phố tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính như sau:

1. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày 01/01/2024 đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật từ cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố.

2. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày 02/01/2024 đối với các thủ tục:

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

- Thủ tục Đăng ký bản công bố sản phẩm;

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản;

- Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn).

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

-  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện, thành phố Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ các thủ tục hành chính nêu trên vui lòng gửi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố theo đường dẫn: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ hoặc liên hệ Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả), địa chỉ số 18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình nộp hồ sơ, nếu có khó khăn, vướng mắc, cá nhân, tổ chức liên hệ Tổng đài 1022 hoặc số điện thoại 028.39309017 để được hướng dẫn và giải đáp.

            Phòng Y tế quận Tân Bình thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận Tân Bình được biết và thực hiện./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA