Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Gíáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm học 2023-2024 thông báo thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

Xem chi tiết: Tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA