Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thông báo tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2021; Phòng Tư pháp Thông báo hình thức và thời gian thi Hòa giải viên giỏi năm 2021 cụ thể như sau:

1. Hình thức thi: trực tuyến trắc nghiệm kiến thức trên google form, được đăng tải đường link Hội thi trên trang fanpage của 03 đơn vị:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình;

- Ban Dân Vận Quận ủy;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình.

(Cách thức tham gia xem chi tiết tại Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận)

2. Thời gian thi: được diễn ra Từ ngày 11/10 đến 20/10/2021

Trên đây là Thông báo hình thức và thời gian thi Hòa giải viên giỏi năm 2021 trên địa bàn quận Tân Bình. Phòng Tư pháp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai đến hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn phường và chỉ đạo Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường phối hợp Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phường huy động lực lượng hòa giải viên ở cơ sở tham gia đầy đủ đảm bảo hội thi theo Kế hoạch số 185/KH-UBND./.

Đính kèm đường linkKế hoạch số 185/KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận

https://docs.google.com/forms/d/17X6DkZjdFE-tHj_EbH0I6p4X_Ck_LizXoHwxMyUXYXU/viewform?edit_requested=true

CTV: Lê Văn Ngọc.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,81%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 26/10/2021)

Liên kết Website Liên kết Website