Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức

Hội đồng kiểm tra, sát hạch Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức (ông Trần Công Sang, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình) vào làm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (vị trí Quản lý Giáo dục Trung học cơ sở) của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình.

Thông tin chi tiết:  tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA