Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thông báo danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Thông báo danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Tải tập tin tại đây

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,49%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/03/2020)

Liên kết Website Liên kết Website