Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

DANH MỤC DANH MỤC

Quay lại

Thông báo công khai ngân sách quận 6 tháng năm 2022

Thông báo công khai ngân sách quận 6 tháng năm 2022 . Tải tập tin tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA