Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thông báo công khai danh sách các cơ sở, hộ gia đình, các nhân không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tạm định chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn quận Tân BÌnh

 Thực hiện theo Thông báo số 50/TB-VP-KT ngày 10 tháng 03 năm 2023 về việc tổ chức thông báo công khai danh sách các cơ sở, hộ gia đình, các nhân không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tạm định chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình để chính quyền địa phương và người dân giám sát. 

     Đính kèm danh sách./.

    PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA