Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

THANH TRA QUẬN TUYÊN TRUYỀN LUẬT THANH TRA NĂM 2022

THANH TRA QUẬN TUYÊN TRUYỀN LUẬT THANH TRA NĂM 2022

         Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2023, tại phòng họp của cơ quan Thanh tra quận Tân Bình (số 332 Trường Chinh, Phường 13, quận Tân Bình), Thanh tra quận tổ chức tuyên truyền Luật thanh tra năm 2022.

          Luật thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Đây là luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của cơ quan nên ông Đặng Vũ Dũng – Chánh Thanh tra quận Tân Bình đã giới thiệu cho Công chức Thanh tra quận những nội dung mới của Luật này.

          Cụ thể, Luật thanh tra năm 2022 đã tăng 1 chương và 40 điều so với Luật thanh tra năm 2010 trong đó có những quy định mới như: Quy định rõ thời gian ban hành Kết luận thanh tra; luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ quy định cộng tác viên thanh tra; phải có sự phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán Nhà nước, điều tra; sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và không còn chế định thanh tra nhân dân trong hoạt động thanh tra.

          Có thể thấy, những quy định này đã góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra. Thông qua buổi tuyên truyền này, kiến thức về công tác thanh tra của Công chức cơ quan đã được nâng cao để từ đó giúp Công chức cơ quan nắm vữngthực hiện đúng các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác thanh tra./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA