Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Thanh tra quận Hội thi bàn tay vàng năm 2019

Căn cứ chương trình hoạt động của Liên đoàn Lao động quận và chương trình hoạt động của Công đoàn cơ sở Thanh tra quận năm 2019 và tình hình thực tế của cơ quan, Thanh tra quận đã tổ chức Hội thi bàn tay vàng năm 2019, với mục đích nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cơ quan.

Chủ đề hội thi: “Tìm hiểu Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo”.

Kết thúc hội thi đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Chánh Thanh tra quận đã đạt giải nhất với số đáp án đúng là 17/20 .Hình ảnh Hội thi


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,22%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 26/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website