Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) năm 2023.

Quý Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các nhà đầu tư trên địa bàn quận Tân Bình quan tâm, vui lòng truy cập đường link dưới đây để thực hiện khảo sát đánh giá:

https://ddcihcmc.com.vn

 

Kết quả khảo sát là nguồn thông tin quan trọng để Thành phố đưa ra quyết sách hợp lý hơn, đề ra các giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA