Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Tham gia khảo sát Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương DDCI năm 2023

Thực hiện Công văn số 3194/UBND-KT ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về triển khai Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 

Nhằm đảm bảo công tác khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương - DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình đạt hiệu quả và đúng tiến độ đề ra, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc phạm vi và địa bàn quản lý tham gia khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương - DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại đường link https://go.ey.com/3TnxDy3

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA