Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Tài liệu Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT

Tài liệu Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2020/TT-BTTTTThông tư số 24/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website