Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

Danh mục Danh mục

Quay lại

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUẬN TÂN BÌNH

Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Tân Bình về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận. tải file tại đây.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA