Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Quận Tân Bình tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về tiếng ồn

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về tiếng ồn trên địa bàn quận.

Theo đó mục đích chung của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền vận động các ngành, các giới, các cấp cùng tham gia góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật để người dân biết, hiểu, cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật về tiếng ồn; vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cộng đồng dân cư chấp hành các quy định về tiếng ồn, hạn chế, tiến tới chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt gia đình gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng dân cư.

Việc tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về tiếng ồn cần được triển khai thống nhất và đồng loạt trên toàn địa bàn quận Tân Bình với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến tiếng ồn, cụ thể với các nội dung trng tâm như sau:

  • Tuyên truyền, phân tích để doanh nghiệp và người dân nhận diện tiếng ồn, các loại tiếng ồn trong đô thị; tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe và ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu dân cư; quy định pháp luật về xử phạt vi phạm về tiếng ồn; các giải pháp của Thành phố trong kiểm tra, giám sát, xử lý tiếng ồn; trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ và trách nhiệm của người dân (trong khu chung cư, khu dân cư, hộ gia đình, người bán hàng rong,…) và thông tin rõ các kênh tiếp nhận phản ánh.

- Thông tin, tuyên truyền trên bảng điện tử quận, phường, các ứng dụng mạng xã hội, bản tin phường, các hội nghị, họp giao ban khu phố, tổ dân phố,các phong trào, sự kiện, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương, trong hệ thống trường học…

- Đưa nội dung tuân thủ các quy định về tiếng ồn tại nơi ở vào nội dung đánh giá hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận vận động Nhân dân xây dựng quy ước, hương ước về kiểm soát tiếng ồn tại khu dân cư và triển khai bản cam kết kiểm soát tiếng ồn đến các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ vi phạm về tiếng ồn, đã bị phản ánh về tiếng ồn.

- Lồng ghép công tác tuyên truyền các quy định xử phạt về tiếng ồn trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chánh về tiếng ồn.

- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các kênh thông tin phản ánh, đường dây nóng của quận, phường trong tiếp nhận thông tin phản ánh về tiếng ồn.

Căn cứ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV), các đơn vị chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng,chống dịch bệnh.

(Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây)

          Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân quận Tân Bình cùng chung tay tham gia để thực hiện mục tiêu “Xây dựng quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”./.

                                     Thái Hồ Kim Phụng - Phòng Văn hóa và Thông tin quận


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 8 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,83%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/08/2021)

Liên kết Website Liên kết Website